0
Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke
Prata, sovata pa tenstan krompir

Prata, sovata pa tenstan krompir

Bogastvo tržiške kulinarične dediščine

Kulinarična dediščina Tržičanov in okoličanov je pestra. Nanjo pa so vplivali številni dejavniki – naravni in kulturni.

Na prehrano Tržičanov je vplival položaj »bisera med gorami« ob trgovski poti, ki je povezovala Jadran z osrednjo Evropo. Tržani so hitro sprejemali novosti, ki so prihajale iz tujih okolij. Med rokodelci so se razvile posebnosti, povezane s šegami.

Na prehrano ljudi sta nekdaj bistveno bolj kot danes vplivala koledarsko leto in letni časi. Prehranjevalne navade so bile povezane s prazniki – tako koledarskega kot življenjskega kroga.