Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Zbirke

Obrtne zbirke

Oglarstvo

Eno od temeljnih poslanstev Tržiškega muzeja je zbiranje in razstavljanje gradiva, vezanega na lokalna rokodelstva, obrt in industrijo. V Tržiču, ki je leta 1492 dobil trške pravice in leta 1926 mestne, je bilo izjemno razvito usnjarstvo, čevljarstvo, tkalstvo, modrotiskarstvo, nogavičarstvo, fužinarstvo, šiviljstvo, kolarstvo in oglarstvo, ob omenjenih tudi druge obrti, ki so ljudem dajale zaslužek. Muzej hrani predmetna pričevanja o tržiških obrteh, listine, fotografije ipd.

Odgovorni kustos:
Telefon:
E-naslov:

dr. Bojan Knific
08/ 20 52 418
bojan.knific@guest.arnes.si


 

Zimskošportna zbirka

Slovenski smučarski muzej

Leta 2007 je družina Guček Tržiškemu muzeju podarila največjo zimskošportno zbirko na Slovenskem. Predmete sta dolga leta zbirala Svetozar Guček in Aleš Guček skupaj z Vlasto Guček. Zbirka obsega več kot 1800 predmetov s področja zgodovine smučanja, smučarskih skokov, teka na smučeh, sankanja, drsanja. V zbirki so številna priznanja, diplome in bogata zbirka publikacij o zgodovini zimskih športov.

Odgovorni kustos:
Telefon:
E-naslov:

Boštjan Meglič, konservator/restavrator
08/ 20 52 417
bostjan.meglic@guest.arnes.si


 

Zbirka lokalne zgodovine

Zbirka lokalne zgodovine

Zbirka lokalne zgodovine sestavlja predmete in gradivo iz posameznih zgodovinskih obdobij: iz obdobja trške zgodovine do 1. svetovne vojne, o zgodovini poti čez Ljubelj, iz 1. svetovne vojne, obdobja 1918–1941 (boj za severno mejo, razvoj delavskega gibanja), 2. svetovne vojne (NOB, koncentracijskega taborišča Ljubelj, partizanske tehnike Kokrškega odreda), povojne izgradnje in obdobja socializma ter obdobja lokalne samouprave po letu 1990.

Odgovorni kustos:
Telefon:
E-naslov:

Jana Babšek
04/ 59 23 810
jana.babsek@guest.arnes.si


 

Likovna zbirka

Buje

Tržiški muzej hrani in skrbi za stalno likovno zbirko, ki se je začela oblikovati v drugi polovici prejšnjega stoletja. Obsega več kot tristo del s področja likovne umetnosti, slikarstva, kiparstva, grafike in risbe. Izjemna je predvsem zaradi del avtorjev, ki po rodu prihajajo iz Tržiča, in tistih ustvarjalcev, ki so s svojim delom, umetniškim in pedagoškim udejstvovanjem odigrali pomembno vlogo na področju likovne in kulturne dejavnosti v Tržiču. V zbirki so predstavljeni umetniki, slikarji, grafiki, kiparji in ilustratorji, ki so razvili izvirni osebni slog.

Vsaj z enim delom zbirko dopolnjujejo tudi sodobni slovenski in mednarodno uveljavljeni umetniki: koroški akademski slikar Valentin Oman, akademski slikar, likovni kritik Marijan Tršar, akademski slikar Herman Gvardjančič, koroški slikar Gustav Januš, makedonski akademski slikar Ilija Kočovski, predstavnica modernega industrijskega oblikovanja Ljubica Ratkajec Kočica.

Odgovorni kustos:
Telefon:
E-naslov:

Janita Košir
04/53 15 500
janita.kosir@guest.arnes.si


 

Fototeka Tržiškega muzeja

Foto klub Tržič

Zbirka fotografskega gradiva temelji na obsežnem fondu starih originalnih fotografij, pozitivov in negativov na steklenih ploščah, diapozitivov ter filmov in obsega predvsem gradivo iz časa med obema vojnama. V zbirki hranimo tudi nekaj posamičnih fotografij in družinskih albumov s konca 19. stoletja. Po vsebini pa zbirka obsega številne portretne fotografije, družinske fotografije, podobe mesta Tržič in okoliških naselij, starega mestnega jedra, industrije in tržiških planin.

Obenem posvečamo skrb zbiranju digitalnih fotografij. Fotografije, pridobljene s preslikavami originalnih fotografij, dokumentiramo v muzejskem programu Galis.

Odgovorni kustos:
Telefon:
E-naslov:

Janita Košir
04/53 15 500
janita.kosir@guest.arnes.si


 

Druge zbirke

Barvarstvo

Muzej zbira in predstavlja gradivo lokalnega okolja, vezano na različne vsebine, povezane z načinom življenja Tržičanov in okoličanov. V šestih desetletjih delovanja so se poleg glavnih zbirk oblikovale številne muzejske podzbirke, npr. ljubiteljska kulturna, športna, gasilska, šolska, zobozdravstvena, fondi tržiških rodbin ipd.

Odgovorni kustos:
Telefon:
E-naslov:

dr. Bojan Knific
08/ 20 52 418
bojan.knific@guest.arnes.si


 

Osebni in družinski fondi

Tomaž Pirc_ban

Muzej hrani nekatere predmete in fotografsko, listinsko gradivo ter rodovnike o posameznikih in rodbinah iz Tržiča.

Odgovorni kustos:
Telefon:
E-naslov:

dr. Bojan Knific
08/ 20 52 418
bojan.knific@guest.arnes.si

Pin It on Pinterest