Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Zgodovina

Zamisel o ustanovitvi muzeja v Tržiču sta spodbudili močna obrtna tradicija in bogata tehniška ter etnološka dediščina. Člani muzejskega društva so na pobudo slovenskega tehniškega muzeja leta 1952 začeli uresničevati zamisli o ustanovitvi muzeja v Tržiču in z intenzivnim zbiranjem zgodovinskega gradiva so oblikovali štiri osnovne zbirke: tehniško, narodnoosvobodilno, arhivsko-knjižnično in umetnostnozgodovinsko.

Muzejsko društvo si je v vseh teh letih prizadevalo pridobiti stavbo za ureditev upravnih prostorov. Pridobili so dve stavbi, Pollakovo kajžo, kjer so uredili prve stalne razstave, in Germovko. Razvili so tudi živahno publicistično dejavnost.

Prelomnico v razvoju muzeja predstavlja leto 1964, ko je bil muzej ustanovljen kot javni zavod. Njegova dejavnost je bila močno povezana z lokalnim turističnim društvom, s katerim so ob koncu šestdesetih let na podlagi dediščine razvili turistične prireditve. Leta 1967 je muzej pridobil Kurnikovo hišo.

Leta 1969 je Krajevna skupnost Tržič zgradila galerijo Paviljon NOB, v kateri je Tržiški muzej prirejal občasne likovne razstave, ob tem pa sta se izvajali živahna koncertna in založniška dejavnost. Leta 1974 so se muzej, ljudska univerza in knjižnica združili v eno organizacijo – Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič, ki se je leta 2000 znova razdružil v tri samostojne zavode.

Tržiški muzej je ob tej priložnosti dobil v upravljanje Partizansko tehniko Kokrškega odreda nad Dovžanovo sotesko. Leta 2007 je družina Guček iz Ljubljane Tržiškemu muzeju predala v upravljanje najbogatejšo zimsko športno zbirko na Slovenskem, iz katere je leta 2014 nastal Slovenski smučarski muzej.

Od leta 2009 ima Tržiški muzej v upravljanju Galerijo Atrij Občine Tržič, ki je osrednji galerijski prostor za občasne razstave umetnikov, slikarjev, kiparjev, fotografov, rezbarjev ljubiteljskih zbiralcev in drugih.

Leta 2013 je Tržiški muzej pridobil status pooblaščenega muzeja za opravljanje državne muzejske službe, s tem je bila omogočena prenova stalnih razstav obrtnih zbirk, leta 2014 je bila odprta nova čevljarska, leta 2015 pa nova usnjarska razstava.

Pin It on Pinterest