Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Razpis za razstave v Galeriji Atrij za leto 2022

Tržiški muzej v Galeriji Atrij pripravlja razstavni program za sezono 2022. Vse zainteresirane umetnike in avtorje vabimo k prijavi za obdobje januar-december 2022.

Tržiški muzej in Občina Tržič pri pripravi razstav v Galeriji Atrij zagotovita:

  • strokovno in tehnično postavitev razstave
  • oblikovanje vabil in plakatov
  • promocijo razstave
  • otvoritveni dogodek s strani Tržiškega muzeja
  • podiranje razstave in povrnitev galerije v prvotno stanje

Prijava mora vsebovati:

  • kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, telefon oz. mobitel)
  • življenjepis, dokumentacijo dosedanjega umetniškega delovanja, seznam preteklih razstav, katalogov, zloženk, objav v medijih, slikovno gradivo preteklega dela
  • opis projekta, seznam predvidenih razstavljenih del (število del, dimenzije in druge pomembne karakteristike)

Prijavitelj poskrbi za:

  • dostavo in odvoz razstavnih predmetov
  • sodelovanje pri postavljanju razstave

Rok in način prijave:

Vloge s prilogami pričakujemo po pošti s pripisom »Galerija Atrij – razpis 2022« na naslov Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič ali pa na e-naslov: suzana.kokalj@guest.arnes.si do vključno 15. avgusta 2021.

O rezultatih boste obveščeni predvidoma novembra 2021.

Veselimo se vaših predlogov in sodelovanja!

Pin It on Pinterest