Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

David Premrl

O avtorju (1970 – 2014)

Slikar se je rodil 20. maja 1970 v Kranju. Leta 1998 je diplomiral na Visoki šoli za slikanje in risanje v Ljubljani pri prof. Mladenu Jernejcu. Leta 1999 je pridobil pedagoško-andragoško izobrazbo, ter kot likovni pedagog delal na Osnovni šoli Bistrica pri Tržiču, pri delu z otroki je prejel številna priznanja in nagrade. V vlogi mentorja je sodeloval tudi s tržiškimi ljubiteljskimi slikarji. Leta 2000 je prejel srebrno Kurnikovo plaketo za samostojno razstavo Odkrivanje večnega.

O delu

Osebni svet slikarstva je začel izraziteje izgrajevati proti koncu devetdesetih let preteklega stoletja, ki ga je postopoma razvijal in nadgrajeval vzporedno v slikah, grafikah in risbah. Slikarska likovna govorica je bila zanj kot intimni zapis vprašanj o sebi, o svojem življenju, delu in vsa dogajanja in dojemanja sveta okrog sebe je izjemno tenkočutno prenesel v vse žanre likovne govorice- portret, tihožitje, krajino, v zadnjem času pa se je vse bolj posvečal upodabljanju volov in čapelj, o čemer je zgovorno pričala samostojna razstava v letu 2014 v Galeriji Atrij z naslovom Harmonična lepota čapelj in krajine. V bolj ali manj mimetičnem opazovanju in posnemanju podob resničnega sveta je razkrival, kje se je skrivalo njegovo estetsko in življenjsko doživljanje. Raziskovanje izbranih motivov ter njihovo ponavljanje in nenehno izpopolnjevanje kažejo na tankočutnega in tehnično dovršenega slikarja, ki je gradil globoko občutene podobe ponekod statične in osamljene človeške figure, življenja anonimnih predmetov in lirične krajinske brezčasnosti.

Nazaj na Stalna likovna zbirka

Pin It on Pinterest