Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Razpis za prosto delovno mesto hišnik M/Ž

Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič na podlagi 25. člena Zakona o delavnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/2002 in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej, Uradni list RS, št. 46/2018,
 
objavlja prosto delovno mesto HIŠNIK M/Ž
 
PODATKI O PROSTEM DELOVNEM MESTU:
 
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z 2-mesečnim obdobjem poskusnega dela.
 
Opis delovnega mesta:

 • vzdrževanje muzejskih stavb, opreme in okolice
 • popravila in vzdrževanje stavb
 • neposreden nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih in drugih obrtniških del
 • skrb za službeno vozilo (tehnični in servisni pregledi, čiščenje, menjava pnevmatik)
 • opravljanje službenih prevozov
 • redno pregledovanje inventarja in opreme ter sprotna popravila
 • kontroliranje brezhibnosti električne in vodovodne napeljave ter aparatov
 • opravljanje manjših obrtnih opravil iz svoje ali sorodne obrtniške stroke
 • nabava in smotrna poraba materiala za popravila in vzdrževanje
 • izdelava lesene embalaže in polic ter sestavljanje vitrin in ostale razstavne opreme
 • pleskanje panojev in druge opreme
 • sodelovanje pri postavljanju muzejskih in galerijskih razstav v muzeju in na gostovanjih
 • sodelovanje pri muzejskih prireditvah – priprava in pospravljanje prostora
 • sodelovanje pri pripravljanju muzejskega gradiva za transport in pri transportu samem
 • zaščita objektov v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, potresi) in vlomov
 • vzdrževanje in urejanje okolice
 • opravljanje kurirskih poslov
 • prevzem in oddaja pošte
 • raznašanje pošte in druge korespondence
 • Sodelovanje pri pripravi in seznanjenost z varnostno politiko muzeja
 • Sodelovanje pri pripravi in seznanjenost z varnostnimi dokumenti muzeja: Priročnik za uporabo in vzdrževanje varnostnih naprav, Politika varnosti pri delu, Nadzor nad izvajanjem navodil (navodila za uporabo strojev, naprav ipd.)

Stopnja in smer izobrazbe:

 • V. stopnja izobrazbe tehnične ali druge smeri,

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • vozniški izpit B kategorije,
 • sposobnost za fizična dela,
 • praktičnost,
 • osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije.

Pričetek dela: september 2021
Kandidata/kandidatko bomo obvestili o izbiri v roku 10 dni po zaključenem postopku izbora.
Prošnjo z življenjepisom in obveznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki pošljite do 15.08.2021 na naslov: Tržiški muzej, Muzejska ulica 11, 4290 Tržič, s pripisom/zadevo »Prijava na delovno mesto HIŠNIK M/Ž« ali na trziski.muzej@guest.arnes.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/kandidatk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela vloga, ko kandidat/ka ne priloži zahtevanih dokazil kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z objavo delovnega mesta je Jana Babšek, jana.babsek@guest.arnes.si, 04 53 15 500.

Datum objave razpisa: 03.08.2021

Pin It on Pinterest