Meni Strani
Meni Kategorij

Razpis za prosto delovno mesto tehnični sodelavec / sodelavka

Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič na podlagi 25. člena Zakona o delavnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/2002 in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej, Uradni list RS, št. 2/2012,
 
objavlja prosto delovno mesto TEHNIČNI SODELAVEC/SODELAVKA
 
Pogoji:

  • V. stopnja izobrazbe tehnične ali druge smeri,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • sposobnost za fizična dela,
  • praktičnost,
  • osnovno znanje angleškega jezika,
  • osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije.

Delo bo sklenjeno za določen čas, za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja. Kandidata/kandidatko bomo obvestili o izbiri v roku 10 dni po zaključenem postopku izbora.
 
Prošnjo z življenjepisom in obveznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki pošljite do vključno 11. aprila 2017 na naslov: Tržiški muzej, Muzejska ulica 11, 4290 Tržič, s pripisom »Prijava na delovno mesto TEHNIČNI SODELAVEC/SODELAVKA«.
 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/kandidatk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela vloga, ko kandidat/ka ne priloži zahtevanih dokazil kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
 
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z objavo delovnega mesta je Jana Babšek, direktorica muzeja, 04/ 59 23 810.
 
Datum objave razpisa: 3. april 2017

Pin It on Pinterest