Meni Strani
Meni Kategorij

Razpis za prosto delovno mesto kustos / kustosinja

Tržiški muzej, Muzejska 11, 4290 Tržič na podlagi 25. člena Zakona o delavnih razmerjih, Uradni list RS, št. 42/2002 in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej, Uradni list RS, št. 2/2012,
 
objavlja prosto delovno mesto KUSTOS/KUSTOSINJA
 
Pogoji:

  • univerzitetna izobrazba VII/2 stopnje oziroma magisterij po bolonjskem sistemu 2. bolonjska stopnja, s področja družboslovnih ali humanističnih ved,
  • aktivno znanje dveh svetovnih tujih jezikov,
  • opravljen strokovni izpit za kustosa, kandidat ga lahko opravi naknadno, najkasneje v enem letu po nastopu dela,
  • znanje uporabe računalniške tehnologije,
  • znanje in uporaba muzejskih računalniških programov,
  • tri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da je kandidat/kandidatka dosegel/la VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali s potrdilom, da je kandidat/ka 6 mesecev ali več opravljal/a dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil/a izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Delo bo sklenjeno za določen čas, za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja. Kandidata/ko bomo o izidu obvestili v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.
 
Prošnjo z življenjepisom in obveznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki pošljite v zaprti kuverti do vključno 11. aprila 2017 na naslov: Tržiški muzej, Muzejska ulica 11, 4290 Tržič, s pripisom »Prijava na delovno mesto kustos«.
 
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
 
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z objavo delovnega mesta je Jana Babšek, direktorica muzeja, 04/ 59 23 810.
 
Datum objave razpisa: 3. april 2017

Pin It on Pinterest