Meni Strani
TwitterFacebookInstagram
Meni Kategorij

Osnovna šola Bistrica

Vljudno vabljeni na razstavo učencev Osnovne šola Bistrica, ki bo na ogled od četrtka, 7. 4. 2016 do 2. 5. 2016 v Galeriji Atrij Občine Tržič.

Razstava prikazuje delo učencev od 1. do 9. razreda, ki s pomočjo učiteljic mentoric spoznajo številne oblike likovnega ustvarjanja, seznanijo se z različnimi likovnimi tehnikami in likovnimi pojmi, spodbuja osebno ustvarjalnost in razvija poseben način likovnega izražanja. Učenci naključno izbrane motive vsak na svoj način prenesejo v vizualne podobe in tipne oblike v prostoru, ki ga tako ali drugače soustvarjajo.

Likovna umetnost je v procesu osnovnošolskega izobraževanja zelo pomembna, ker razvija pozitiven odnos do likovne kulture, oblikuje čut za estetiko in vizualne pojave v okolju, ter razvija ustvarjalno mišljenje. Saj otroci na ta način posredujejo svojim vrstnikom, staršem in učiteljem svoja spoznanja, izkušnje, misli in čustva.

Pin It on Pinterest